...และอื่นใด ต้องการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ให้ลูกหลานในตระกูล " อิ น ท ว ง ษ์ " และสาธุชนคนทั่วไป ได้อ่านได้ศึกษาไว้ประดับสติปัญญา พิจารณาดูว่า อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรถูก อะไรผิด และความสำนึกรับผิดชอบชั่วดี ในบาปบุญคุณโทษของทุกๆคนทุกๆฝ่าย...


                          

เพลง สัปเหร่อ - คุณประจวบ จำปาทอง คำร้อง/ทำนอง: ไพบูลย์ บุตรขัน - ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและประชาสัมพันธ์ web ตระกูล"อินทวงษ์"


@ แจกปฏิทิน พ.ศ.2555 ครับ เชิญคลิกโหลดที่นี่...

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

08 เรียน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม 1.นางทับทิมฯ 2.นายธนวุฒิฯ 3.นายไตรรัตน์ฯ 4.นายธีระพงษ์ฯ 5.นางจินตนาฯ และ 6.นางนงนุชฯ


เรียน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม 1.นางทับทิมฯ 2.นายธนวุฒิฯ 3.นายไตรรัตน์ฯ 4.นายธีระพงษ์ฯ 5.นางจินตนาฯ และ 6.นางนงนุชฯ

ผมได้ขายที่ดินของผม 15 ไร่ที่เชียงใหม่แล้ว

และในบั้นปลายของชีวิต ผมต้องการจะกลับมาอยู่ที่ลำพูน

โดยจะขอซื้อคืนที่ดินทั้ง 3 แปลงข้างต้น (ผมขอเสนอราคาซื้อคืนแปลงละ 1 ล้าน 5 แสนบาท) เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย พร้อมกับเชื่อมโยงติดตั้งสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอื่นๆ

จากนั้นผมจะทำถนนคอนกรีตหน้ากว้าง 6 เมตร ครอบคลุมเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 45 4/10 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 80902 ทุกประการ โดยผมจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

และถนนเส้นนี้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมทั้ง 6 คน คือ 1.นางทับทิมฯ 2.นายธนวุฒิฯ 3.นายไตรรัตน์ฯ 4.นายธีระพงษ์ฯ 5.นางจินตนาฯ และ 6.นางนงนุชฯ มีสิทธิ์ใช้เป็นทางผ่านเข้าออกได้ตลอดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายธนวุฒิ ดุษฎีปัญจพร
15 มกราคม 2554