...และอื่นใด ต้องการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ให้ลูกหลานในตระกูล " อิ น ท ว ง ษ์ " และสาธุชนคนทั่วไป ได้อ่านได้ศึกษาไว้ประดับสติปัญญา พิจารณาดูว่า อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรถูก อะไรผิด และความสำนึกรับผิดชอบชั่วดี ในบาปบุญคุณโทษของทุกๆคนทุกๆฝ่าย...


                          

เพลง สัปเหร่อ - คุณประจวบ จำปาทอง คำร้อง/ทำนอง: ไพบูลย์ บุตรขัน - ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและประชาสัมพันธ์ web ตระกูล"อินทวงษ์"


@ แจกปฏิทิน พ.ศ.2555 ครับ เชิญคลิกโหลดที่นี่...

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

11 ไม่ยอมให้โฉนดแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม
http://www.pamook.com/

ไม่ยอมให้โฉนดแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม

เรียน ท่านที่ให้คำปรึกษา บริษัท ปมุขกฎหมาย จำกัด

ปัญหาของผมมีดังนี้ครับ...

ก. ผมถาม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน...
ข้อ 5. นางทับทิม อินทวงษ์ และนายรณชัย ปัญญา ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูนไว้ว่า ได้เป็นผู้เก็บรักษาโฉนดที่ดินเลขที่ 80902 ไว้และไม่ยอมนำออกมาให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมคนอื่นๆที่ได้ร้องขอเพื่อเอาไปทำธุรกรรมตามสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ คำถาม...ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมจะต้องทำอย่างไรจึงจะเรียกเอาโฉนดดังกล่าวมาได้?

ข.ข้อมูลเพิ่มเติม...
นางทับทิมมีบุตร 3 คน ปัจจุบันนางทับทิมอายุ 85 ปี ความจำเสื่อมหลงๆลืมๆ นายรณชัยบุตรคนรองเป็นผู้ดูแล ส่วนนายนิรุทธ์บุตรคนโตอยู่ที่อเมริกาและคนเล็กเสียชีวิตไปแล้ว

ค. ข้อมูลโดยละเอียดอยู่ในเว็บนี้ กรุณาอ่านเรียงตามลำดับหัวข้อ 01, 02, 03, 04...


ง. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ตอบ...
ข้อ 5. ตามกฎหมาย เจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินร่วมกัน รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดอีกหลายอย่างร่วมกัน เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้น หากเจ้าของรวมคนหนึ่งๆ ไม่สามารถใช้สิทธิ ของตนในฐานะเจ้าของร่วมตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้เป็นตามสิทธินั้นได้

* * * คำถามครับ * * *

1. การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้เป็นตามสิทธินั้น มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องมีทนายและต้องวางหลักทรัพย์ประกันคดีหรือไม่

2. ต้องยื่นคำร้องที่ศาลลำพูนหรือที่อื่นๆได้หรือไม่

3. ผมเรียกค่าเสียหายจากนางทับทิมหรือบุตรได้หรือไม่

4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น เรียกคืนจากนางทับทิมหรือบุตรได้หรือไม่

ขอแสดงความนับถือ
นายธนวุฒิ ดุษฎีปัญจพร
3ก.พ.2554

* * * * * * * * * *

คำตอบ...

1. ให้ทนายความดำเนินการให้ ค่าใช้จ่ายก็ตกลงกันเอาเอง ค่าประกันคดีคงไม่ต้องมี

2. ฟ้องที่ศาลที่โฉนดตั้งอยู่ ก็คงเป็นศาลจังหวัดลำพูน

3. ถ้าเขาทำให้เกิดความเสียหายก็เรียกร้องได้ ก็ลองเรียกไปในคำฟ้อง บางทีศาลอาจพิจารณาค่าเสียหายให้ตามสมควร

4. ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของศาลครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น sa วันที่ตอบ 2011-02-09 10:27:43
IP : 182.52.28.209

* * * * * * * * * *


ถามอีกครั้งครับ...

นางทับทิมมีบุตร 3 คน ปัจจุบันนางทับทิมอายุ 85 ปี ความจำเสื่อมหลงๆลืมๆ นายรณชัยบุตรคนรองเป็นผู้ดูแล ส่วนนายนิรุทธ์บุตรคนโตอยู่ที่อเมริกาและคนเล็กเสียชีวิตไปแล้ว

เราจะฟ้องใครครับ หรือฟ้องทั้ง 3 คน

* * * * * * * * * *

คำตอบ...

เมื่อนายรณชัย ยอมรับว่าตนยึดถือโฉนดไว้ ก็ฟ้องเขาคนเดียวได้ และควรร้องศาลให้มีการแบ่งปันให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมทุกคน ถ้าไม่มีเงื่อนไขอื่นกำหนดไว้ ก็ต้องแบ่งให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมคนละเท่าๆกัน คนอยู่อเมริกาก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทนได้ ส่วนคนตายก็ให้ทายาททำแทน เมื่อแบ่งปันกันหรือแยกโฉนดที่ดินเป็นของแต่ละรายแล้ว ปัญหาต่างๆคงหมดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น sa วันที่ตอบ 2011-02-09 20:27:51
IP : 125.26.113.215

* * * * * * * * * *


ขอบพระคุณครับ

ถามต่ออีกนิด...

เป็นไปได้ไหม? ถ้านายรณชัยจะอ้างว่า ได้มอบโฉนดให้แม่(นางทับทิม)ไปแล้ว เพื่อปัดให้พ้นตัว

* * * * * * * * * *

คำตอบ...

?????